Nedfrysning av egna ägg och spermier

Äggfrys

Konsultation/ utredning äggfrys
3000kr

Stimulering och nedfrysning av ägg

Första behandlingen
36 000kr

Påföljande behandlingar
30 000kr

Läkemedelskostnader tillkommer.

Frysförvaring efter 1 år*
3250 kr/år

ICSI (befruktning) av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med parets egna spermier
32 000kr

IVF- behandling + ICSI befruktning av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med parets egna spermier.
52 000kr

ICSI (befruktning) av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med donerade spermier
42 000kr

IVF- behandling + ICSI (befruktning) av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med donerade spermier
64 000kr

Spermier

Infrysning och förvaring av spermier i 1 år
Infrysning och frysförvaring av spermier görs endast på medicinskt indikation.

4250kr

Frysförvaring efter 1 år*
3250kr/år

*) Om ni efter 1 år önskar fortsatt frysförvaring av era embryon/spermier är kostnaden SEK 3250:- per år och faktureras återkommande efter första året (från den månad som nedfrysningen ägde rum). Önskar ni istället destruering ber vi er att gå in på 1177.se, göra ert val och signera via Bank ID.